RKK – Icds.ee

Eesmärk on arendada Atlandi-üleses kogukonnas strateegilist mõtlemist Balti ja Põhjala riikide julgeolekuprobleemide üle, mis kätkevad nii sõjalist kui ka küber- ja energiajulgeolekut ning samuti ühiskonna sidususe ja toimepidevusega seotud küsimusi.

Foto:Robert Reisman

Uurimisteemad

RKK elluviidavad uuringud on seotud kolme laiema programmiga:

Kaitsepoliitika ja strateegia

Selle programmi eesmärk on edendada strateegilist mõtlemist Euroopa Liidu, Atlandiüleste, regionaalsete ja riigikaitse võtmeküsimustes (nn „kõva julgeolek“).

Vaata edasi

Julgeolek ja kerksus

See programm on suunanud ohtudele rahvusliku ja rahvusvahelise julgeoleku suhtes (nn „pehme julgeoleku“ küsimused) ning riikliku kerksuse ülesehitamisele.

Vaata edasi

Rahvusvahelised suhted ja välispoliitika

Selle programmi eesmärk on edendada strateegilist mõtlemist Eestit, NATOt ja EL-i mõjutavates lühi-, kesk- ja pikaajalistes välis- ning geopoliitilistes küsimustes.

Vaata edasi

RKK – Icds.ee
Scroll to Content Header