RKK – Icds.ee

Eesmärk on arendada Atlandi-üleses kogukonnas strateegilist mõtlemist Balti ja Põhjala riikide julgeolekuprobleemide üle, mis kätkevad nii sõjalist kui ka küber- ja energiajulgeolekut ning samuti ühiskonna sidususe ja toimepidevusega seotud küsimusi.

Foto:Robert Reisman

Meeskond

Kalev Stoicescu

Teadur
Kalev.Stoicescu@icds.ee

Kalev Stoicescu, endine Eesti välis- ja kaitseministeeriumi töötaja, liitus RKK-ga 11. augustil 2014.

Teaduri ametikohal tegeleb Stoicescu küsimustega, mis puudutavad Venemaa välis- ja sisepoliitikat, kuid ka sõjalisi, majanduslikke, meedia ja vähemusgruppidega seotud jms arenguid.

Stoicescu on töötanud aastatel 1991-2000 välisministeeriumis, s.h. suursaadikuna OSCEs ning USAs ja Kanadas. Ta oli Eesti delegatsiooni liige piiriläbirääkimistel Venemaaga ja Lätiga.

Ta töötas kaitseministeeriumis aastatel 2002-2014, olles algul tsiviil-militaarkoostöö osakonna juhataja ning alates 2007 kaitsepoliitika nõunik Eesti suursaatkonnas Pariisis.

Uurimisteema

Venemaa

Artiklid

RKK – Icds.ee
Scroll to Content Header