RKK – Icds.ee

Eesmärk on arendada Atlandi-üleses kogukonnas strateegilist mõtlemist Balti ja Põhjala riikide julgeolekuprobleemide üle, mis kätkevad nii sõjalist kui ka küber- ja energiajulgeolekut ning samuti ühiskonna sidususe ja toimepidevusega seotud küsimusi.

Foto:Robert Reisman

Tutvustus

 

Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (RKK) on juhtiv välispoliitika, julgeoleku ja riigikaitsega seotud teemale spetsialiseeruv mõttekoda Eestis, mille eesmärgiks on olla Eesti, liitlaste ja partnerite julgeoleku- ja kaitsekogukondade jaoks eelistatuim piirkondlik teadmiste keskus.

RKK eesmärgid on:

• tugevdada Eesti kaitsevaldkonda, tuvastades ja analüüsides riigikaitse- ja julgeolekuprobleeme ning pakkudes strateegilisi ja poliitilisi lahendusi;

• arendada üksikasjalikumalt NATO ja ELi strateegilist mõtlemist Balti- ja Põhjamaade julgeoleku teemadel, pakkudes ajakohast ja kvaliteetset analüüsi ning poliitikasoovitusi;

• panustada Eesti intellektuaalse rolli suurendamisele NATO-s ja Euroopa Liidus, töötades välja tulevikku suunatud uuenduslikke ideid ja strateegilisi lahendusi Euro-Atlandi ühise julgeoleku tugevdamiseks;

• tõsta avalikkuse teadlikkust ja stimuleerida avalikku arutelu julgeoleku, riigikaitse ja välispoliitika küsimustes.

Oma visiooni ja eesmärkide täitmise nimel RKK:

• viib läbi uuringuid;

• korraldab iga-aastaselt olulist välispoliitika üritust – Lennart Meri konverentsi (LMC)

• korraldab Balti Kaitsekonverentsi (ABCD);

• korraldab Kõrgemaid Riigikaitsekursuseid;

• annab välja igakuist välispoliitika ajakirja Diplomaatia;

• viib läbi erinevaid seminare.

Nõukogu

Esimees

Jonatan Vseviov
Kaitseministeeriumi kantsler

Liikmed

Marko Mihkelson

Riigikogu väliskomisjoni esimees

Peeter Kuimet

Vabariigi Presidendi julgeolekunõunik

Indrek Sirp

Julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor, Riigikantselei

Dmitri Jegorov

Rahandusministeeriumi asekantsler

Kindral Riho Terras
Kaitseväe juhataja

RKK – Icds.ee
Scroll to Content Header