RKK – Icds.ee

Eesmärk on arendada Atlandi-üleses kogukonnas strateegilist mõtlemist Balti ja Põhjala riikide julgeolekuprobleemide üle, mis kätkevad nii sõjalist kui ka küber- ja energiajulgeolekut ning samuti ühiskonna sidususe ja toimepidevusega seotud küsimusi.

Foto:Robert Reisman

Sündmused

4. september 2017 / Sündmused,

RKK-ga liitub Ivo Juurvee

RKK on heameel tervitada oma kollektiivi uut liiget Ivo Juurveed.

Ivo hakkab juhtima RKK uurimisprogrammi “Kerksus ja julgeolek” arendamist ning uurima hübriidohtude erinevaid vorme. Ivo on tunnustatud teadlane, tal on doktorikraad ajaloo erialal Tartu Ülikoolist, kus väitekirja teemaks oli riigisaladuse kaitse Eestis 1918-1940. Tal on märkimisväärne praktiline ja poliitika-alane kogemus, olles varem nõunikuna töötanud Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroos ning teistel ametikohtadel. Enne RKK-ga liitumist töötas Ivo Sisejulgeoleku instituudi juhatajana Sisekaitseakdeemias.

TwitterBlogi

Saksa valimised: vaoshoitud ja mõõdetud kampaania, millel on suur mõju Euroopale

Tänavusi Saksamaa üldvalimisi on kutsutud ajaloo igavaimateks.

„Põhimõttekindel realism“ - kas president Trumpi välispoliitiline doktriin?

Teisipäeval pidas USA president Donald Trump oma esimese pöördumise iga-aastasel ÜRO Peaassamblee üld-debatil.

Veel kord terrorismist

Uudised terroriaktidest Euroopas jõuavad uudistesse piisavalt sageli, et hakkame nendega juba harjuma. 18. augusti pussitamisrünnak Turus on toonud...
RKK – Icds.ee
Scroll to Content Header