RKK – Icds.ee

Eesmärk on arendada Atlandi-üleses kogukonnas strateegilist mõtlemist Balti ja Põhjala riikide julgeolekuprobleemide üle, mis kätkevad nii sõjalist kui ka küber- ja energiajulgeolekut ning samuti ühiskonna sidususe ja toimepidevusega seotud küsimusi.

Foto:Robert Reisman

Sündmused

4. september 2017 / Sündmused,

RKK-ga liitub Ivo Juurvee

RKK on heameel tervitada oma kollektiivi uut liiget Ivo Juurveed.

Ivo hakkab juhtima RKK uurimisprogrammi “Kerksus ja julgeolek” arendamist ning uurima hübriidohtude erinevaid vorme. Ivo on tunnustatud teadlane, tal on doktorikraad ajaloo erialal Tartu Ülikoolist, kus väitekirja teemaks oli riigisaladuse kaitse Eestis 1918-1940. Tal on märkimisväärne praktiline ja poliitika-alane kogemus, olles varem nõunikuna töötanud Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroos ning teistel ametikohtadel. Enne RKK-ga liitumist töötas Ivo Sisejulgeoleku instituudi juhatajana Sisekaitseakdeemias.

TwitterBlogi

Poola ja Ukraina: strateegiline tüli

Ukraina ja Poola suhete ülikiire jahenemine ei olnud välk selgest taevast: kahe riigi vahel on ka varem probleeme esinenud.

Enesemääramisest, territoriaalsest terviklikkusest ja referendumist

Kaks piirkonda on viimaste nädalate jooksul otsustanud rahvahääletusel kinnitada soovi iseseisvuda. Need on osad ajaloolisest Katalooniast ja...

Väärtuste konfliktist Kataloonias

Kataloonia iseseisvuspüüdlused on lõpuks jõudnud Euroopa meediapilti. Paradoksaalsel kombel on selleks kõige vähem kasu olnud Kataloonia valitsuse...
RKK – Icds.ee
Scroll to Content Header