RKK – Icds.ee

Eesmärk on arendada Atlandi-üleses kogukonnas strateegilist mõtlemist Balti ja Põhjala riikide julgeolekuprobleemide üle, mis kätkevad nii sõjalist kui ka küber- ja energiajulgeolekut ning samuti ühiskonna sidususe ja toimepidevusega seotud küsimusi.

Foto:Robert Reisman

RKK meedias

TwitterBlogi

Väärtuste konfliktist Kataloonias

Kataloonia iseseisvuspüüdlused on lõpuks jõudnud Euroopa meediapilti. Paradoksaalsel kombel on selleks kõige vähem kasu olnud Kataloonia valitsuse...

Ukraina detsentraliseerimise teelahkmel

Pärast revolutsiooni on Ukrainale korduvalt ette heidetud aeglast reformimist, kuid ometigi kõlavad loosungid „paari aastaga on tehtud rohkem, kui...

Reimagining the European Union (Värske vaade Euroopa Liidule) – kõrgetasemeline konverents Tallinnas 9.–10. oktoobril

Eesti on siiani Euroopa Liidu Nõukogu kuuekuulist eesistumisperioodi hästi ära kasutanud, edendades oma juhtprojekte, näiteks digitaalset turgu ja...
RKK – Icds.ee
Scroll to Content Header