RKK – Icds.ee

Eesmärk on arendada Atlandi-üleses kogukonnas strateegilist mõtlemist Balti ja Põhjala riikide julgeolekuprobleemide üle, mis kätkevad nii sõjalist kui ka küber- ja energiajulgeolekut ning samuti ühiskonna sidususe ja toimepidevusega seotud küsimusi.

Foto:Robert Reisman

RKK meedias

Terrorism Euroopas ja võitlus sellega

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Ivo Juurvee osales 3. septembril koos siseministri nõuniku Ramon Loik’iga Kuku saates „Välismääraja“.

Teemaks oli terrorism Euroopas ja võitlus sellega ehk küsimus, mida annab tekkinud olukorras ära teha. Saatejuht oli Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski.

Saade järelkuulatav siit: http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/valismaaraja-2017-09-03/

Jaga ja arutle

TwitterBlogi

Saksa valimised: vaoshoitud ja mõõdetud kampaania, millel on suur mõju Euroopale

Tänavusi Saksamaa üldvalimisi on kutsutud ajaloo igavaimateks.

„Põhimõttekindel realism“ - kas president Trumpi välispoliitiline doktriin?

Teisipäeval pidas USA president Donald Trump oma esimese pöördumise iga-aastasel ÜRO Peaassamblee üld-debatil.

Veel kord terrorismist

Uudised terroriaktidest Euroopas jõuavad uudistesse piisavalt sageli, et hakkame nendega juba harjuma. 18. augusti pussitamisrünnak Turus on toonud...
RKK – Icds.ee
Scroll to Content Header