RKK – Icds.ee

Eesmärk on arendada Atlandi-üleses kogukonnas strateegilist mõtlemist Balti ja Põhjala riikide julgeolekuprobleemide üle, mis kätkevad nii sõjalist kui ka küber- ja energiajulgeolekut ning samuti ühiskonna sidususe ja toimepidevusega seotud küsimusi.

Foto:Robert Reisman

RKK meedias

Jaga ja arutle

TwitterBlogi

BALTOPS 2017 taaselustab külma sõja taktikaid

BALTOPS (Baltic Operations) on iga-aastane NATO liikmesriikide mereväeõppus Läänemerel.

Eesti eesistumist ei karda

2004. aastal, kui Eesti oli saanud Euroopa Liidu ja NATO liikmeks, leidis aset oluline muutus meie riigi kuvandis.

Venemaa mõju Eestis

1991. aastal Eesti taasiseseisvus pärast ligi poole sajandi pikkust Nõukogude Liidu okupatsiooni.
RKK – Icds.ee
Scroll to Content Header