RKK – Icds.ee

Eesmärk on arendada Atlandi-üleses kogukonnas strateegilist mõtlemist Balti ja Põhjala riikide julgeolekuprobleemide üle, mis kätkevad nii sõjalist kui ka küber- ja energiajulgeolekut ning samuti ühiskonna sidususe ja toimepidevusega seotud küsimusi.

Foto:Robert Reisman

RKK meedias

12. jaanuar 2017 / RKK meedias, Venemaa, Balti- ja Põhjamaad,

Balti riikidel ja Venemaal on erinevat vaatenurgad Venemaa ja Lääne vaheliste suhete parandamisest

Reuters/Scanpix
Reuters/Scanpix
Riia, Läti.

RKK teadur Kalev Stoicescu andis kommentaare venekeelsele Ameerika Häälele sellest, miks ja kuidas erinevad Eesti ja Venemaa seisukohad Lääne-Vene suhete parandamise võimaluste osas.

Kalev Stoicescu esitas oma arvamusi Venemaa Välisasjade Nõukogu poolt avaldatud "töövihiku" kohta, mis käsitleb Balti riikide olukorda ja nende kavatsusi Venemaa suhtes karikatuursel viisil, koguni eeldades, et Eesti võib rünnata Venemaa Föderatsiooni.

Loe edasi (vene keeles): Голос Америки

Jaga ja arutle

TwitterBlogi

BALTOPS 2017 taaselustab külma sõja taktikaid

BALTOPS (Baltic Operations) on iga-aastane NATO liikmesriikide mereväeõppus Läänemerel.

Eesti eesistumist ei karda

2004. aastal, kui Eesti oli saanud Euroopa Liidu ja NATO liikmeks, leidis aset oluline muutus meie riigi kuvandis.

Venemaa mõju Eestis

1991. aastal Eesti taasiseseisvus pärast ligi poole sajandi pikkust Nõukogude Liidu okupatsiooni.
RKK – Icds.ee
Scroll to Content Header