RKK – Icds.ee

Eesmärk on arendada Atlandi-üleses kogukonnas strateegilist mõtlemist Balti ja Põhjala riikide julgeolekuprobleemide üle, mis kätkevad nii sõjalist kui ka küber- ja energiajulgeolekut ning samuti ühiskonna sidususe ja toimepidevusega seotud küsimusi.

Foto:Robert Reisman

Publikatsioonid

Naised Eesti Kaitseväes: Motivatsioon, suhtumine, kogemused ja väljakutsed

Naisajateenija ja naisohvitser peavad Eestis muutuma erandist tavapäraseks nähtuseks. Tänapäeva kõrgtehnoloogilises riigikaitses ei ole mingit põhjust soo alusel inimeste vahel vahet teha ja arvata, et riigikaitse on vaid meeste töö... Muuhulgas vajavad muutmist meie ühiskonnas levinud hoiakud, mis naiste osalust ei soosi... Eriti teeb rõõmu, et naiste suuremat kaasamist toetavad kõige aktiivsemalt just praegused kaitseväelased.

Hannes Hanso, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees

Teenistuses olevate naiste arvu suurendamine on nii ühiskondlik kui ka poliitiline vajadus, mis aitab riigi relvajõududel joonduda laiemate ühiskondlike trendide ja väärtuste süsteemi järgi, mis omakorda aitab säilitada relvajõudude legitiimsust. Samuti on see tegelikult ka vahend viimaks sõjalise organisatsiooni olemasolu põhiliste eesmärkideni – sõjalise võimekuse suurendamise ning riigile parema sõjalise kaitse tagamiseni. Naistele suurema osalemise võimaldamine avab suurema värbamisvälja ning võimaldab seega teenistusse pääseda nendel oskustel ja kompetentsidel, mida on sõjalise organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks vaja.

2017. aastal kaitseministri poolt heakskiidetud poliitika naiste kaitseväeteenistuses osalemise võimaluste suurendamiseks näeb oma eesmärgina ette julgustada naisi senisest enam osalema kaitseväeteenistuses ja seeläbi tagada Kaitseväele laiem värbamisväli. Poliitika meetmetena nähakse ette erinevaid teavitus- ning organisatoorseid tegevusi, mis seisnevad nii olmekeskkonna parandamises kui naistel teenimise võimaldamises kõigis reservüksusi ettevalmistavates väeosades, samuti eriala määramisel meestega võrdset kohtlemist ning valdkonnas toimuva uurimist ja tagasisidestamist.

Naissoost tegevväelaste motivatsiooni mõistmine, nende kogemuse hindamine ning töökeskkonda integreerumisega tegelemine on vajalikud naiste tulemuslikumaks värbamiseks ja edukamaks karjääriks Eesti Kaitseväes. Käesolev tegevväelaste anketeerimisel põhinev raport heidab valgust paljudele sellega seotud aspektidele ning annab loodetavasti aluse paremaks personalipoliitikaks, koolitusteks ning uuteks lähenemisteks Eesti Kaitseväe juhtimises.

Lae alla: Naised Eesti Kaitseväes: Motivatsioon, suhtumine, kogemused ja väljakutsed (PDF)

Blogi

Põhja-Korea diplomaatiline delegatsioon on olümpialt lahkunud. Kas nad saavutasid, mida olid plaaninud?

Millised olid Kim Jong-uni täpsed kaalutlused Pyeongchangi olümpia-delegatsiooni saates, me ei tea, aga arutleda võib eelkõige kolme eesmärgi üle.

Soome alasi ja haamri vahel

Võrreldes Eestiga on Soome muidugi suur maa, kuid maailma kontekstis kuuluvad mõlemad riigid ikkagi samasse kategooriasse ehk väikeriikide omasse....

RKK videoblogi: Euroopa Liidu eesistumisest

Lõppevat Eesti eesistumist Euroopa Liidus iseloomustab RKK 18. detsembri videoblogis Eesti eriesindaja Euroopa Liidu juures Matti Maasikas.

Sündmused

Venemaa mõjutustegevuse alaste uurimistulemuste tutvustamine Riias

25. jaanuaril 2018 esitles NATO Strateegilise kommunikatsiooni oivakeskus Riias kahte uuringut, esitlejate seas olid ka kaks RKK töötajat.

Eesti välis- ja julgeolekupoliitika hinnang 2017

Reedel, 15. detsembril, korraldas RKK avaliku arutelu Eesti välisministri Sven Mikseri ja kaitseministri Jüri Luigega teemal Eesti välis- ja...
RKK – Icds.ee
Scroll to Content Header