RKK – Icds.ee

Eesmärk on arendada Atlandi-üleses kogukonnas strateegilist mõtlemist Balti ja Põhjala riikide julgeolekuprobleemide üle, mis kätkevad nii sõjalist kui ka küber- ja energiajulgeolekut ning samuti ühiskonna sidususe ja toimepidevusega seotud küsimusi.

Foto:Robert Reisman

Publikatsioonid

Euroopa heidutusalgatus: Balti riikide kaitsevõime tugevdamine

2017 aasta 12. detsembril kirjutas USA president Donald Trump alla 2018. aasta kaitse-eelarve seadusele (National Defense Authorization Act - NDAA).

NDAA on iga-aastane föderaalne õigusakt, mis määratleb Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumi kulutused ja Balti riikidele on see olulise tähtsusega. Euroopa heidutusalgatuse (European Deterrence Initiative - EDI, mis varem oli tuntud kui Euroopa kindlustunde tugevdamise algatus (European Reassurance Initiative - ERI) rahastamise märkimisväärne suurendamine kaitse-eelarves sisaldab 100 miljoni dollari suurust rahastusfondi Eesti, Läti ja Leedu ühishangete toetuseks.

Alates ERI käivitamisest 2014. aastal on Ameerika Ühendriigid roteerinud oma vägesid NATO idatiiva riikides, toetanud olulisi taristu- ja hankeprojekte ning õppuseid. Paralleelselt NATO eelpaigutatud vägede (eFP) siirmisega Balti riikidesse ja Poola 2017 aastal, on EDI märkimisväärselt kaasa aidanud NATO heidutusseisundi tugevdamisele.

Ameerika Ühendriikide kaitseministeerium koostab aasta jooksul EDI tegevuste ülevaate ja esitab viieaastase kava, mis hõlmab võimalikke ühishankeid ja taristuprojekte, aga ka Ameerika Ühendriikide sõjalise rotatsioonilise kohaloleku tulevikku Balti regioonis.

Käesolev mõttepaber annab ülevaate Euroopa heidutusalgatusest ja teeb soovitusi, kuidas EDI vahendeid lähitulevikus Balti riikide oluliste sõjalise võimekuse puudujääkide vähendamiseks kasutada.

Lae alla: ICDS Mõttepaber - Euroopa heidutusalgatus: Balti riikide kaitsevõime tugevdamine (PDF)

Blogi

Põhja-Korea diplomaatiline delegatsioon on olümpialt lahkunud. Kas nad saavutasid, mida olid plaaninud?

Millised olid Kim Jong-uni täpsed kaalutlused Pyeongchangi olümpia-delegatsiooni saates, me ei tea, aga arutleda võib eelkõige kolme eesmärgi üle.

Soome alasi ja haamri vahel

Võrreldes Eestiga on Soome muidugi suur maa, kuid maailma kontekstis kuuluvad mõlemad riigid ikkagi samasse kategooriasse ehk väikeriikide omasse....

RKK videoblogi: Euroopa Liidu eesistumisest

Lõppevat Eesti eesistumist Euroopa Liidus iseloomustab RKK 18. detsembri videoblogis Eesti eriesindaja Euroopa Liidu juures Matti Maasikas.

Sündmused

Venemaa mõjutustegevuse alaste uurimistulemuste tutvustamine Riias

25. jaanuaril 2018 esitles NATO Strateegilise kommunikatsiooni oivakeskus Riias kahte uuringut, esitlejate seas olid ka kaks RKK töötajat.

Eesti välis- ja julgeolekupoliitika hinnang 2017

Reedel, 15. detsembril, korraldas RKK avaliku arutelu Eesti välisministri Sven Mikseri ja kaitseministri Jüri Luigega teemal Eesti välis- ja...
RKK – Icds.ee
Scroll to Content Header