RKK – Icds.ee

Eesmärk on arendada Atlandi-üleses kogukonnas strateegilist mõtlemist Balti ja Põhjala riikide julgeolekuprobleemide üle, mis kätkevad nii sõjalist kui ka küber- ja energiajulgeolekut ning samuti ühiskonna sidususe ja toimepidevusega seotud küsimusi.

Foto:Robert Reisman

Publikatsioonid

Blogi

Saksa valimised: vaoshoitud ja mõõdetud kampaania, millel on suur mõju Euroopale

Tänavusi Saksamaa üldvalimisi on kutsutud ajaloo igavaimateks.

„Põhimõttekindel realism“ - kas president Trumpi välispoliitiline doktriin?

Teisipäeval pidas USA president Donald Trump oma esimese pöördumise iga-aastasel ÜRO Peaassamblee üld-debatil.

Veel kord terrorismist

Uudised terroriaktidest Euroopas jõuavad uudistesse piisavalt sageli, et hakkame nendega juba harjuma. 18. augusti pussitamisrünnak Turus on toonud...

Sündmused

„Riigikogu Toimetiste“ (RiTo) toimetuskolleegiumisse nimetati RRK esindaja

Alates 11. septembrist esindab Ivo Juurvee RKK-d RiTo 12-liikmelises toimetuskolleegiumis.

RKK-ga liitub Ivo Juurvee

RKK on heameel tervitada oma kollektiivi uut liiget Ivo Juurveed.
RKK – Icds.ee
Scroll to Content Header