RKK – Icds.ee

Eesmärk on arendada Atlandi-üleses kogukonnas strateegilist mõtlemist Balti ja Põhjala riikide julgeolekuprobleemide üle, mis kätkevad nii sõjalist kui ka küber- ja energiajulgeolekut ning samuti ühiskonna sidususe ja toimepidevusega seotud küsimusi.

Foto:Robert Reisman

Publikatsioonid

Blogi

Enesemääramisest, territoriaalsest terviklikkusest ja referendumist

Kaks piirkonda on viimaste nädalate jooksul otsustanud rahvahääletusel kinnitada soovi iseseisvuda. Need on osad ajaloolisest Katalooniast ja...

Väärtuste konfliktist Kataloonias

Kataloonia iseseisvuspüüdlused on lõpuks jõudnud Euroopa meediapilti. Paradoksaalsel kombel on selleks kõige vähem kasu olnud Kataloonia valitsuse...

Ukraina detsentraliseerimise teelahkmel

Pärast revolutsiooni on Ukrainale korduvalt ette heidetud aeglast reformimist, kuid ometigi kõlavad loosungid „paari aastaga on tehtud rohkem, kui...

Sündmused

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse töötajad pälvisid välisministeeriumi tunnustuse

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur ja Lennart Meri konverentsi direktor Riina Kaljurand ning Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski...

Aasta USA valimistest: hinnates Ameerika välispoliitikat

10 novembril korraldas RKK diskussiooni teemal “Aasta USA valimistest: hinnates Ameerika välispoliitikat”.
RKK – Icds.ee
Scroll to Content Header